Ett av både klubbscenens, scenkonstområdets och konsertbranschens viktigaste yrken är scenarbetaren. Inte nog med att yrket har en lång gedigen historia, det har dessutom blivit allt viktigare desto mer teknik som ingår i alla produktioner. Det är dock ibland en arbetsmiljö som kan vara påfrestande för den anställde, men det finns förstås tips att få, läs mer om det längre ner.

Vissa miljöer som scenarbetarna måste arbeta i är inte de lättaste. Eftersom scenarbetaren måste se till att allt annat fungerar runt det som artisterna eller skådespelarna gör, kan det ofta innebära att scenarbetarna måste befinna sig på höga höjder, i trånga utrymmen, bland mycket damm och liknande. Det finns naturligtvis saker som du kan göra för att förbättra din arbetssituation och säkra arbetsplattformar som kan vara bra att ha koll på.

Tänk innan du ställer dig på stegen

Det första du kan tänka på är att se till att din arbetsgivare är medveten om vilka risker din arbetsgrupp utsätts för. Det andra är att undersöka om alla säkerhetsföreskrifter stämmer med hur det ser ut på din arbetsplats, är allt säkrat? Finns det selar eller andra säkerhetslinor om du måste vara uppe i en ljusrigg eller om du behöver springa runt på ett tak med scenografi?

Andra saker som kan vara bra att tänka på är om du utsätts för mycket damm eller elektronik som kanske har några år på nacken. Det kan vid upprepade tillfällen leda till att du hamnar i en livsfarlig och ohållbar situation. Det bästa du kan göra för att undvika den typen av situationer är att ta upp dem direkt med din arbetsgivare om du hamnar i en situation som på sikt skulle kunna bli ohållbar. Det finns också fler arbetsuppgifter som på sikt kan leda till en ohållbar arbetssituation, ett exempel på det är scenarbetare som arbetar mycket med pyroteknik.